Populära listor

Redaktörer

Anton har över 15 års erfarenhet av att skriva och publicera innehåll…
Noah har arbetat som redaktör online i flera år. Han är ansvarig över…

Om oss

Välkommen till Topplistorna.se!
Majoriteten av våra listor är faktagranskade men vi blandar innehållet med topplistor utefter våra egna åsikter och tycke. Artiklar som är faktagranskade är tydligt uppmärkta så du vet vad som grundas på fakta eller inte.
Gör som många andra och hänvisa till oss som er trovärdiga faktakälla genom att länka till våra listor.

Sveriges rikaste personer

Sveriges rikaste människor & personer 2024 – (Topp 15)

Det natursköna landskapet i Sverige rymmer inte bara hisnande vyer, utan också några av världens rikaste individer. 

Trots de ekonomiska efterdyningarna av covid-19-pandemin har dessa personer behållit, och i vissa fall till och med ökat, sin förmögenhet.

Låt oss utforska Sveriges 15 rikaste personer och se hur individerna har samlat på sig sina otroliga förmögenheter.

Rikaste personerna i Sverige

Här nedanför går vi igenom de topp 15 rikaste personerna i Sverige. På femtonde plats kommer:

15. Dan Olsson - 29 848 000 000 SEK

Dan Olssons rikedomar kan spåras tillbaka till hans olika affärsverksamheter, särskilt inom sjöfart och energi. Hans förmögenhet är ett bevis på hans affärsmannaskap och strategiska tillvägagångssätt.

 • Olssons stora förmögenhetskällor är shipping, energi och fastigheter.
 • Han är känd för sina filantropiska insatser, särskilt inom miljömässig hållbarhet.
 • Framtidsplanerna visar på ett stort intresse för gröna energiprojekt.

14. Bertil Hult - 33 046 000 000 SEK

Bertil Hult, grundare av EF Education First, har revolutionerat språkinlärningen. Hans satsning visade sig vara framgångsrik och gjorde honom till en av Sveriges rikaste.

 • Hults verksamhet har bidragit till den svenska ekonomin genom att främja språkinlärning.
 • Han är aktivt engagerad i välgörenhet, särskilt inom området dyslexi.
 • Hult håller en låg profil i sitt privatliv och fokuserar på affärer och filantropi.

13. Martin Lorentzon - 33 046 000 000 SEK

Martin Lorentzon

Martin Lorentzon, ett namn synonymt med Spotify, har i hög grad påverkat musikindustrin. Hans entreprenörsresa ledde till hans stora förmögenhet.

 • Lorentzons förmögenhet härrör främst från Spotify, en global musikjätte.
 • Hans bidrag till musikindustrin har förändrat hur vi konsumerar musik.
 • Lorentzon söker ständigt nya möjligheter och behåller sin innovativa anda.

12. Erik Selin - 34 112 000 000 SEK

Fastighetsmogulen Erik Selins historia handlar om att ta vara på möjligheter. Hans enorma förmögenhet speglar välståndet på den svenska fastighetsmarknaden.

 • Selins förmögenhet kommer främst från hans stora fastighetsportfölj.
 • Hans filantropiska insatser omfattar stöd till bostadsprojekt för mindre privilegierade.
 • Selin räknar med framtida expansion på Sveriges blomstrande fastighetsmarknad.

11. Torbjörn Tornqvist - 42 640 000 000 SEK

Som medgrundare av Gunvor, ett internationellt energihandelsföretag, har Torbjörn Tornqvist byggt upp en betydande förmögenhet.

 • Tornqvists förmögenhet härrör från hans framgångsrika oljebolag.
 • Han har i hög grad bidragit till den globala olje- och gasindustrin.
 • Tornqvists framtidsplaner är förankrade i utökade satsningar på förnybar energi.

10. Fredrik Lundberg - 62 894 000 000 SEK

Fredrik Lundbergs finansiella imperium spänner över fastigheter och investeringar. Han är en nyckelperson i det svenska näringslivet.

 • Lundbergs förmögenhet är en blandning av fastighetsförmögenhet och strategiska investeringar.
 • Han är känd för sina affärsverksamheter och sitt ägande i olika företag.
 • Lundbergs filantropiska verksamhet är inriktad på kultur- och utbildningsinitiativ.

9. Gustaf Douglas - 67 158 000 000 SEK

Gustaf Douglas är en skicklig entreprenör och hans olika affärsverksamheter har gjort honom mycket förmögen.

 • Douglas förmögenhet kommer främst från investeringar i säkerhetstjänster och frimärken.
 • Hans strategiska affärsbeslut har lett till anmärkningsvärda finansiella framgångar.
 • Douglas är också känd för sina filantropiska initiativ inom utbildning och forskning.

8. Frederik Paulsen - 76 752 000 000 SEK

Frederik Paulsen

Frederik Paulsen, ägare av Ferring Pharmaceuticals, har på ett avgörande sätt påverkat den svenska hälso- och sjukvårdssektorn.

 • Paulsens förmögenhet härrör främst från hans framgångsrika läkemedelsföretag.
 • Hans bidrag till sjukvården sträcker sig utanför hans verksamhet, med donationer till medicinsk forskning.
 • Paulsen kommer sannolikt att fortsätta investera i lovande medicinska innovationer.

7. Carl Bennet - 77 818 000 000 SEK

Carl Bennets förmögenhet härrör från hans framträdande roll inom medicinteknik- och läkemedelsindustrin.

 • Bennets förmögenhetskällor inkluderar medicintekniska och farmaceutiska företag.
 • Hans innovationer och bidrag har varit avgörande för att utveckla den svenska sjukvården.
 • Bennets framtidsplaner innebär att utforska hälso- och sjukvårdssektorn ytterligare.

6. Jorn Rausing - 99 138 000 000 SEK

Jorn Rausing, en del av den välkända familjen Rausing, ärvde en ansenlig förmögenhet från familjens stora affärsimperium.

 • Rausings förmögenhet härstammar från den familjeägda förpackningsjätten Tetra Laval.
 • Han har en nyckelroll i familjeföretaget och dess strategiska beslut.
 • Rausings filantropiska verksamhet är inriktad på naturskydds- och hälsovårdsprojekt.

5. Kirsten Rausing - 99 138 000 000 SEK

Kirsten Rausing, en annan medlem av den förmögna familjen Rausing, har gjort avtryck både i och utanför affärsvärlden.

 • Kirstens förmögenhet härrör också från familjeföretaget Tetra Laval.
 • Hennes affärsbeslut har i hög grad påverkat familjens affärsmässiga utveckling.
 • Kirsten är känd för sin filantropi, särskilt inom utbildning och djurskydd.

4. Finn Rausing - 99 138 000 000 SEK

Finn Rausing

Finn Rausing, en nyckelspelare i familjeföretaget, har en lika stor andel av familjens enorma förmögenhet.

 • Finns förmögenhet beror på hans andel i Tetra Laval.
 • Han spelar en viktig roll när det gäller att styra verksamhetens framtida kurs.
 • Finns filantropiska verksamhet är inriktad på miljömässig hållbarhet.

3. Antonia Ax:son Johnson & familj - 102 336 000 000 SEK

Familjen Johnson, som leds av Antonia Ax:son Johnson, äger ett diversifierat affärskonglomerat som bidrar till deras enorma förmögenhet.

 • Familjen Johnsons förmögenhet kommer från olika branscher, inklusive handel och fastigheter.
 • Deras affärsverksamheter har i hög grad påverkat den svenska ekonomin.
 • Familjen är känd för sina filantropiska insatser, särskilt inom utbildningsområdet.

2. Melker Schörling & familj - 111 930 000 000 SEK

Melker Schörling och hans familj har ett betydande ekonomiskt fotfäste i Sverige tack vare sina framgångsrika affärsverksamheter.

 • Familjen Schörlings förmögenhet kommer till stor del från deras innehav i olika investmentbolag.
 • Deras framgångsrika affärsverksamheter har haft en betydande inverkan på det svenska näringslivet.
 • Familjens filantropiska verksamhet är inriktad på hälsovård och utbildning.

1. Stefan Persson - 188 582 000 000 SEK

Stefan Persson

Den rikaste personen i Sverige är Stefan Persson, tidigare ordförande för H&M, med en förmögenhet på 188,582,000,000 SEK 2024. Med ett enormt detaljhandelsimperium under sin ledning gör Perssons strategiska ledarskap och entreprenöriella anda honom till Sveriges rikaste individ.

 • Perssons förmögenhet kommer främst från detaljhandeln, genom det globala varumärket H&M.
 • Hans strategiska beslut har i hög grad påverkat den globala detaljhandeln.
 • Persson är känd för sina filantropiska insatser, främst inom utbildning och forskning.

Sammanfattning

Från Dan Olssons diversifierade företag till Stefan Perssons detaljhandelsimperium har dessa personer inte bara skapat personlig förmögenhet, utan också på ett betydande sätt bidragit till Sveriges ekonomi och samhälle. 

När de fortsätter med sina satsningar och sin filantropi kommer det ekonomiska landskapet i Sverige utan tvekan att utvecklas på spännande sätt.

Fortsätt läsa mer om:

15 rikaste människorna i Sverige 2024

PlatsNamnFörmögenhet
1Stefan Persson188 582 000 000 SEK
2Melker Schörling & family111 930 000 000 SEK
3Antonia Ax:son Johnson & family102 336 000 000 SEK
4Finn Rausing99 138 000 000 SEK
5Kirsten Rausing99 138 000 000 SEK
6Jorn Rausing99 138 000 000 SEK
7Carl Bennet77 818 000 000 SEK
8Frederik Paulsen76 752 000 000 SEK
9Gustaf Douglas67 158 000 000 SEK
10Fredrik Lundberg62 894 000 000 SEK
11Torbjorn Tornqvist42 640 000 000 SEK
12Erik Selin34 112 000 000 SEK
13Martin Lorentzon33 046 000 000 SEK
14Bertil Hult33 046 000 000 SEK
15Dan Olsson29 848 000 000 SEK

Källor

 • Ceoworld.biz – Wealthiest People in Sweden
  (Information hämtad 4 Augusti 2023)
 • Infogram.com – 15 rikaste i Sverige (Information hämtad 4 Augusti 2023)
Total
0
Shares
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like