Populära listor

Redaktörer

Anton har över 15 års erfarenhet av att skriva och publicera innehåll…
Noah har arbetat som redaktör online i flera år. Han är ansvarig över…

Om oss

Välkommen till Topplistorna.se!
Majoriteten av våra listor är faktagranskade men vi blandar innehållet med topplistor utefter våra egna åsikter och tycke. Artiklar som är faktagranskade är tydligt uppmärkta så du vet vad som grundas på fakta eller inte.
Gör som många andra och hänvisa till oss som er trovärdiga faktakälla genom att länka till våra listor.

Världens mest kända filosofer

Världens 65 mest kända filosofer i historien (Topplista)

Filosofi har utforskat och formulerat svar på livets stora frågor, och dess inflytande sträcker sig genom alla aspekter av samhälle och kultur. Från antikens tankevärldar till moderna filosofiska strömningar har tänkare granskat och tolkat världen omkring oss.

I denna artikel presenteras 65 av historiens mest betydelsefulla filosofer, deras bidrag till filosofin, och några av deras mest minnesvärda citat.

Den här topplistan är faktabaserad

Artikeln är faktagranskad och publicerad av:

16 kända antika filosofer

I detta avsnitt utforskar vi de antika filosoferna från Grekland, Kina och Rom, såsom Sokrates, Aristoteles och Konfucius. Deras tidiga reflektioner om etik, politik och kunskap lade grunden för västerländsk och östasiatisk filosofisk tanke.

1. Thales från Miletos

Thales från Miletos är känd som den första filosofen i den västerländska traditionen. Han anses vara en av de sju vise i antikens Grekland och är särskilt ihågkommen för sin övertygelse att “allt är vatten” vilket pekar på hans tro att vatten är ursprunget till allt. Thales ansåg också att världen är full av gudar och att magnetism var en form av liv eftersom järn attraherar.

 • Land: Grekland
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 624–546 f.Kr.
 • Kändaste citat: “Vatten är ursprunget till allt.”

2. Pythagoras

Pythagoras var en antik grekisk filosof och matematiker, mest känd för Pythagoras sats inom matematiken. Han grundade en rörelse med religiösa och etiska läror som betonade betydelsen av tal och deras relationer. Pythagoras trodde på själens odödlighet och att allting i universum kunde förstås genom tal.

 • Land: Grekland
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 570–495 f.Kr.
 • Kändaste citat: “Allting är tal.”

3. Herakleitos

Herakleitos från Efesos är framför allt känd för sin lära om ständig förändring, sammanfattad i hans påstående att “man kan inte stiga ner i samma flod två gånger.” Hans filosofi centrerades kring begreppet förändring och konflikt som livets grundläggande essens, vilket ofta sammanfattas i idén att “allt flyter.”

 • Land: Grekland
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 535–475 f.Kr.
 • Kändaste citat: “Allt flyter.”

4. Parmenides

Parmenides är en central gestalt inom antikens filosofi, känd för sina radikala idéer om “varandet.” Han argumenterade för att all verklig förändring är omöjlig, och det som verkligen existerar kan inte upphöra att existera. Parmenides influerade efterföljande filosofiska diskurser genom att utmana de traditionella synsätten på verklighet och förändring.

 • Land: Grekland
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 515–450 f.Kr.
 • Kändaste citat: “För det som är, är det att vara är, och det som inte är, är det att inte vara.”

5. Sokrates

Sokrates är en av de mest välkända filosoferna i historien, berömd för sin metod att ställa provokativa frågor, vilket senare blev känd som Socratisk metod. Han syftade till att utforska etiska begrepp och insisterade på vikten av självkunskap. Sokrates lämnade inga skrifter efter sig, men hans idéer lever vidare genom hans elever, som Platon.

 • Land: Grekland
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 470–399 f.Kr.
 • Kändaste citat: “Det enda jag vet är att jag ingenting vet.”

6. Platon

Platon var en lärjunge till Sokrates och grundaren av Akademien i Athen, den första institutionen för högre lärande i den västerländska världen. Han är mest känd för sin teori om idéernas värld, där han argumenterar att de verkliga och oföränderliga verkligheterna är idéerna, oberoende av den fysiska världen.

 • Land: Grekland
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 428–348 f.Kr.
 • Kändaste citat: “Den största rikedom är att leva innehållsfullt med litet.”

7. Aristoteles

Aristoteles var en elev till Platon och är en av de mest inflytelserika filosoferna i västerländsk tänkande. Han grundade sin egen skola, Lyceum, och skrev om en mängd ämnen, inklusive logik, metafysik, etik och politik. Hans metoder för att analysera världen fortsätter att påverka vetenskaplig metodik.

 • Land: Grekland
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 384–322 f.Kr.
 • Kändaste citat: “Människan är av naturen en politisk varelse.”

8. Diogenes av Sinope

Diogenes var en av de mest excentriska av de antika filosoferna och en av de främsta representanterna för Kynismen. Han är känd för sin filosofi om asketism och sin förakt för konventionella värderingar och materiell rikedom.

 • Land: Grekland
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 412–323 f.Kr.
 • Kändaste citat: “Jag letar efter en ärlig man.”

9. Epicurus

Epicurus grundade epikurismen, en filosofi som hävdar att källan till all lycka är att undvika smärta. Han lärde ut att nöje, särskilt mentalt nöje, är det högsta goda.

 • Land: Grekland
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 341–270 f.Kr.
 • Kändaste citat: “Man bör sträva efter att leva osedligt och i glömska av döden.”

10. Zeno av Citium

Zeno var grundaren av stoicismen, en filosofi som betonar förnuft och självkontroll som medel för att övervinna destruktiva känslor. Stoicismen blev en av de mest inflytelserika filosofierna i antika Grekland och Rom.

 • Land: Cypern (verksam i Grekland)
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 334–262 f.Kr.
 • Kändaste citat: “Människans känslor stammar från hennes val.”

11. Marcus Aurelius

Marcus Aurelius var en romersk kejsare och en av de mest framstående stoiska filosoferna. Hans skrifter, samlade i “Självbetraktelser”, erbjuder insikter i att leva ett moraliskt och meningsfullt liv. Hans tänkande betonar förnuft och disciplin.

 • Land: Rom
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 121–180 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Du har makt över ditt sinne – inte yttre händelser. Inse detta, och du kommer att finna styrka.”

12. Seneca den yngre

Seneca var en romersk stoisk filosof, statsman och dramatiker. Hans verk omfattar brev och behandlingar som diskuterar etik och filosofi, och han är särskilt ihågkommen för sina insikter i mänskliga lidanden och försoningen med det oundvikliga.

 • Land: Rom
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 4 f.Kr.–65 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Inte för människan är livet en dans, utan en kamp och en marsch.”

13. Epictetus

Epictetus var en grekisk stoisk filosof som betonade betydelsen av personligt ansvar och att acceptera det man inte kan ändra. Hans läror har bevarats genom hans elev Arrianus skrifter, särskilt i “Handboken”.

 • Land: Grekland
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 50–135 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Det är inte händelserna i sig som stör människor, utan deras åsikter om händelserna.”

14. Plotinus

Plotinus är känd som grundaren av nyplatonismen, en inflytelserik riktning inom senantikens filosofi. Hans tänkande omfattade idéer om att det ena, eller det goda, transcenderar allt existerande och att själen strävar efter att återvända till detta ursprung.

 • Land: Egypten (verksam i Romarriket)
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 204–270 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Varldens skönhet är ändamålsenligheten i världens delar, som samverkar till världens enhet.”

15. Konfucius

Konfucius var en kinesisk tänkare och social filosof vars lärdomar och filosofi har haft en djupgående inverkan på östasiatisk kultur och tänkande. Hans filosofi centrerades kring personliga och statliga moraliteter, rättvisa och uppriktighet.

 • Land: Kina
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 551–479 f.Kr.
 • Kändaste citat: “Att studera och inte tänka är meningslöst. Att tänka och inte studera är farligt.”

16. Laozi

Laozi, även känd som Lao Tzu, tillskrivs traditionellt som författaren till “Dao De Jing” och som grundare av taoismen. Hans filosofi poängterar att följa “Dao” (Vägen), en passiv och spontan existens som står i kontrast till det konfucianska fokuset på aktivt etiskt handlande.

 • Land: Kina
 • Era: Antiken
 • Tid: ca 6:e århundradet f.Kr.
 • Kändaste citat: “Att känna andra är intelligens; att känna sig själv är sann visdom. Att behärska andra kräver styrka; att behärska sig själv är sann kraft.”

10 kända medeltida filosofer

Medeltidens filosofer, inklusive Thomas Aquinas och Ibn Rushd, brottades med att integrera antikens filosofi med religiösa doktriner. Deras arbete bidrog till att forma en filosofisk bro mellan öst och väst och utveckla skolastiken.

1. Augustine av Hippo

Augustine, också känd som Sankt Augustinus, är en av de mest inflytelserika teologerna inom kristendomen. Hans verk, särskilt “Bekännelser” och “Gudsstaten”, utforskar relationen mellan kristen tro och klassisk filosofi. Augustinus fokuserade på begrepp som Guds nåd, den mänskliga viljan och det ondas problem.

 • Land: Romarriket (nuvarande Algeriet)
 • Era: Senantiken/Medeltiden
 • Tid: 354–430 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Du har skapat oss för Dig, och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i Dig.”

2. Boethius

Anicius Boethius var en romersk filosof och statsman, mest känd för sitt verk “Tröst i Filosofin”, vilket han skrev under en tid av fängelse och före sin avrättning. Boethius’ verk bildar en bro mellan antikens filosofi och medeltida kristen tanke.

 • Land: Romarriket
 • Era: Medeltiden
 • Tid: ca 477–524 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Musik är en del av oss, och antingen vi vill det eller inte, påverkar den oss.”

3. Al-Farabi

Känd som “Filosofens Mästare” i den islamiska världen, Al-Farabi var en av de tidiga islamska filosoferna som spelade en betydande roll i att bevara och kommentera Aristoteles verk. Han gjorde betydande bidrag till filosofiska system inom etik, politisk teori och metafysik.

 • Land: Persien (nuvarande Kazakstan)
 • Era: Medeltiden
 • Tid: ca 872–950 e.Kr.
 • Kändaste citat: “När människorna lever under ett gemensamt välstånds system, oavsett vilket land, är de i verkligheten ett enda folk.”

4. Avicenna (Ibn Sina)

Avicenna var en persisk polymath som är mest känd för sina verk inom filosofi och medicin. Hans filosofiska bok “Healing” är en omfattande text som täcker allt från logik till metafysik. Avicenna är också känd för sina bidrag till Aristoteles tolkning.

 • Land: Persien (nuvarande Iran)
 • Era: Medeltiden
 • Tid: ca 980–1037 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Jag föredrar en kort livstid med bredd till en lång utan.”

5. Al-Ghazali

Al-Ghazali var en persisk teolog, filosof och mystiker som hade stor inverkan på både muslimsk och kristen medeltida tanke. Hans mest kända verk, “The Incoherence of the Philosophers”, kritiserade många av Aristoteles idéer och gav en stark argumentation för vikten av uppenbarelse och sufism i islam.

 • Land: Persien (nuvarande Iran)
 • Era: Medeltiden
 • Tid: 1058–1111 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Kunskap utan handling är galenskap och handling utan kunskap är värdelös.”

6. Thomas Aquinas

Thomas Aquinas är kanske den mest inflytelserika av de medeltida kristna filosoferna. Hans systematiska verk, särskilt “Summa Theologica”, syftar till att harmonisera Aristoteles filosofi med den kristna teologin. Aquinas diskuterar etik, naturrätt och metafysik inom en teologisk ram.

 • Land: Italien
 • Era: Medeltiden
 • Tid: 1225–1274 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Det finns inget att dra oss till Gud om inte den eviga sanningen för oss dit.”

7. Averroës (Ibn Rushd)

Averroës var en Andalusisk islamisk filosof, läkare och jurist som är mest känd för sina omfattande kommentarer om Aristoteles verk. Hans försök att harmonisera förnuft och tro hade stort inflytande på både islamisk och europeisk filosofi.

 • Land: Spanien (Andalusien)
 • Era: Medeltiden
 • Tid: 1126–1198 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Blind imitation är skadligt för de lärda och den ovetande.”

8. Maimonides (Moses ben Maimon)

Maimonides var en judisk filosof och teolog från medeltiden. Han är mest känd för sitt verk “Mishneh Torah”, en kodifiering av judisk lag, och “Guide för de vilsna”, ett arbete som söker harmonisera judendom med Aristotelisk filosofi.

 • Land: Spanien, Egypten
 • Era: Medeltiden
 • Tid: 1135–1204 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Den riskfyllda vägen är att dölja det förnuft som religionen tilldelar.”

9. William av Ockham

William av Ockham var en engelsk franciskanermunk och filosofisk teolog, mest känd för Ockhams rakkniv, en princip som förespråkar att man inte ska göra fler antaganden än nödvändigt. Han betonade vikten av logisk enkelhet och var skeptisk till komplexa spekulationer.

 • Land: England
 • Era: Medeltiden
 • Tid: ca 1287–1347 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Det är fåfängt att göra med fler vad som kan göras med färre.”

10. Duns Scotus

Duns Scotus var en skotsk teolog och filosof känd för sin sofistikerade argumentation inom metafysik, etik och logik. Han var en central figur i den skolastiska filosofin och är känd för sina detaljerade analyser av existens, väsen och Guds attribut.

 • Land: Skottland
 • Era: Medeltiden
 • Tid: ca 1266–1308 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Gud är den första orsaken, orörd av allt annat.”

5 kända filosofer från renässansens era

Under renässansen revitaliserade tänkare som Machiavelli och Erasmus intresset för antika texter och ifrågasatte medeltida idéer. Deras arbeten stärkte humanismen och lade grunden för modern politisk och kulturell tanke.

1. Erasmus av Rotterdam

Erasmus var en holländsk humanist, teolog och filosof. Han är känd för sina skarpsynta kritiker av samtida överdrifter i både den kyrkliga och politiska sfären. Erasmus förespråkade en filosofi av humanism, betonade utbildning och kulturell förnyelse baserad på klassiska ideal.

 • Land: Nederländerna
 • Era: Renässansen
 • Tid: 1466–1536 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Ge ljus, och mörkret kommer att försvinna av sig självt.”

2. Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli var en italiensk statsvetare, författare och diplomat, mest känd för sitt politiska verk “Fursten”, där han diskuterar egenskaper som en idealisk ledare bör ha. Machiavelli anses vara grundaren av modern politisk vetenskap.

 • Land: Italien
 • Era: Renässansen
 • Tid: 1469–1527 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Det är bättre att vara fruktad än att vara älskad, om du inte kan vara båda.”

3. Thomas More

Sir Thomas More var en engelsk advokat, socialfilosof, författare, statsman och noterad renässanshumanist. Han är mest känd för sitt verk “Utopia”, en bok som skapar en vision av en ideal samhälle där gemenskap och rättvisa styr.

 • Land: England
 • Era: Renässansen
 • Tid: 1478–1535 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Inget är så bra att det inte kan bli bättre.”

4. Francis Bacon

Francis Bacon var en engelsk filosof, statsman, vetenskapsman och författare. Han är en av de tidiga förgrundsfigurerna i den vetenskapliga metoden. Bacon argumenterade för en empirisk, induktiv metod, känd som Baconiansk metod, som lade grunden för modern vetenskaplig forskning.

 • Land: England
 • Era: Renässansen
 • Tid: 1561–1626 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Kunskap är makt.”

5. Baruch Spinoza

Baruch Spinoza var en nederländsk filosof av portugisisk-sefardisk härkomst och en av de tidiga upplysningstänkarna. Spinoza är känd för sin omformulering av Guds natur, etik och politik, där han framställer Gud som identisk med universum och förespråkar absolut determinism i människans handlingar.

 • Land: Nederländerna
 • Era: Renässansen
 • Tid: 1632–1677 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Den fria människan tänker på ingenting mindre än på döden, och hans vishet är en meditation inte över döden utan över livet.”

9 kända filosofer från upplysningen

Upplysningsfilosofer som Immanuel Kant och John Locke framhöll förnuftet och vetenskapens roll och kritiserade religiös auktoritet. Deras tankar om kunskap och samhällelig styrning påverkar fortfarande våra moderna demokratier.

1. John Locke

John Locke var en engelsk filosof och läkare, ofta betraktad som “liberalismens fader”. Han lade fram idéer som starkt påverkade upplysningstänkandet, såsom teorier om sinnet som ett “oskrivet blad” och rättigheterna till liv, frihet och egendom.

 • Land: England
 • Era: Upplysningen
 • Tid: 1632–1704 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Inget människa borde skada en annan i hans liv, hälsa, frihet eller ägodelar.”

2. Voltaire

François-Marie Arouet, känd som Voltaire, var en fransk författare, historiker och filosof känd för sin vassa intelligens och sin kritik av den franska aristokratin och den organiserade religionen. Voltaire var en ledande figur i Upplysningen och förespråkade yttrandefrihet och religionsfrihet.

 • Land: Frankrike
 • Era: Upplysningen
 • Tid: 1694–1778 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Jag instämmer inte i ett ord av vad du säger men jag kommer att försvara till döden din rätt att säga det.”

3. David Hume

David Hume var en skotsk filosof, ekonom och historiker, och en av de viktigaste gestalterna i den skotska upplysningen. Hume är mest känd för sin djupa skepticism och empirism. Han utforskade mänskligt förstånd, naturen av emotioner och moralens grunder.

 • Land: Skottland
 • Era: Upplysningen
 • Tid: 1711–1776 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Förnuftet är, och borde bara vara slaven till passionerna, och kan aldrig försöka annat än att tjäna och lyda dem.”

4. Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau var en fransk filosof och författare som hade djupgående inverkan på politik, utbildning och filosofi. Rousseau är känd för sina idéer om den “ädla vilden” och den sociala kontraktsteorin, vilka utmanade samtida uppfattningar om samhälle och individens roll.

 • Land: Frankrike
 • Era: Upplysningen
 • Tid: 1712–1778 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Människan är född fri, men överallt är han i kedjor.”

5. Immanuel Kant

Immanuel Kant var en tysk filosof som är djupt inflytelserik inom modern filosofi. Han är mest känd för sin filosofiska doktrin som kallas transcendental idealism, som föreslår att vår erfarenhet av verkligheten är formad av de förutsättningar som vårt sinne sätter för att bearbeta intryck. Hans verk, såsom “Kritik av det rena förnuftet”, betraktas som en hörnsten inom modern filosofi.

 • Land: Preussen (nuvarande Tyskland)
 • Era: Upplysningen
 • Tid: 1724–1804 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Två saker fyller sinnet med alltmer beundran och vördnad, ju ofta och ihållande tanken där sysselsätter sig med dem: stjärnhimlen över mig och den moraliska lagen inom mig.”

6. Adam Smith

Adam Smith var en skotsk ekonom och filosof, och är ofta kallad “kapitalismens fader”. Han är mest känd för sina teorier om ekonomiska friheter, marknadens osynliga hand och fördelarna med självintresse inom handel. Hans mest inflytelserika verk är “Nationernas välstånd”, som grundlade den moderna ekonomiska teorin.

 • Land: Skottland
 • Era: Upplysningen
 • Tid: 1723–1790 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Det är inte från slaktarens, bryggarens eller bagarens välvilja vi förväntar oss vår middag, utan från deras hänsyn till sitt eget intresse.”

7. Thomas Paine

Thomas Paine var en engelsk-amerikansk politisk aktivist, filosof och revolutionär författare. Han är känd för sina inflytelserika pamfletter, särskilt “Common Sense” och “The Rights of Man”, som inspirerade många i Amerikanska revolutionen och främjade idéer om frihet och demokratisk styrning.

 • Land: England / USA
 • Era: Upplysningen
 • Tid: 1737–1809 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Det som vi skaffar oss för lätt, uppskattar vi för lätt; det är endast dyrbarhet som ger allt dess värde.”

8. Mary Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft var en engelsk författare, filosof och feministisk tänkare. Hon är mest känd för sitt verk “A Vindication of the Rights of Woman”, där hon argumenterar för kvinnors utbildning och mot den tidens syn på kvinnor som enbart fruar och mödrar. Hennes idéer utgjorde en tidig och kraftfull röst för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

 • Land: England
 • Era: Upplysningen
 • Tid: 1759–1797 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Jag önskar inte att kvinnor ska ha makt över män, utan över sig själva.”

9. G.W.F. Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel var en tysk filosof vars omfattande verk om dialektik, statsvetenskap och historia har haft djupgående inverkan på den västerländska tanken. Hegel utvecklade en komplex idealistisk ram för att förstå verklighetens struktur och dess historiska utveckling, vilket han presenterade i verk som “Fenomenologin av anden”.

 • Land: Tyskland
 • Era: Upplysningen mot romantiken
 • Tid: 1770–1831 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Världshistorien är inte marken för lycka. Perioder av lycka är tomma blad i den.”

16 kända moderna filosofer

Moderna filosofer som Friedrich Nietzsche och Karl Marx utforskade och utmanade traditionella normer, vilket djupt påverkade vår förståelse av politik, samhälle och individens roll. Deras arbeten bildar broar mellan klassiska idéer och nya teorier.

1. Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer var en tysk filosof känd för sin pessimistiska filosofi som betonar viljans och begärets roll i mänsklig lidelse och konflikt. Hans verk “Världen som vilja och föreställning” föreslår att den verkliga världen är vår representation och att frigörelse från viljan leder till lidandets upphörande.

 • Land: Tyskland
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1788–1860 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Allt liv är lidande.”

2. Karl Marx

Karl Marx var en tysk filosof, ekonom och revolutionär socialist vars verk har haft djupgående inverkan på världens politiska landskap. Genom verk som “Kapitalet” och “Det kommunistiska manifestet”, som han samarbetade på med Friedrich Engels, utvecklade han teorier om kapitalism, klasskamp, och socialism.

 • Land: Tyskland
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1818–1883 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Proletärerna har inget att förlora utom sina kedjor.”

3. Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche var en tysk filosof känd för sina provokativa idéer om moral, religion, kultur, och filosofi. Nietzsche kritiserade starkt grundvalarna för traditionell moral och kristendom, främjade idén om “övermänniskan” och den eviga återkomsten. Hans verk inkluderar “Så talade Zarathustra” och “Den glada vetenskapen.”

 • Land: Tyskland
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1844–1900 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Gud är död.”

4. Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard var en dansk filosof och teolog, ofta sedd som fadern till existentialismen. Han fokuserade på individens subjektiva erfarenhet och val, särskilt i relation till det existentiella ångest och tro. Hans verk inkluderar “Enten – Eller” och “Sjukdomen till döden.”

 • Land: Danmark
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1813–1855 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv.”

5. Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein var en österrikisk-brittisk filosof som gjorde betydande bidrag till logik och språkfilosofi. Hans två huvudverk, “Tractatus Logico-Philosophicus” och “Philosophische Untersuchungen”, utforskade relationen mellan språk och verklighet och hur språk strukturerar vår förståelse av världen.

 • Land: Österrike / Storbritannien
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1889–1951 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Gränserna för mitt språk betyder gränserna för min värld.”

6. Martin Heidegger

Martin Heidegger var en tysk filosof vars verk har haft stor inverkan på kontinental filosofi, särskilt inom existensialism och fenomenologi. Hans bok “Varat och tiden” utforskar begreppen varat, tid och existens, och föreslår att människan måste konfrontera sin existentiella ångest för att förstå sitt sanna varande.

 • Land: Tyskland
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1889–1976 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Språket är huset av varat.”

7. Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre var en fransk filosof, dramatiker och romanförfattare, mest känd som en av de främsta företrädarna för existentialismen. Han utforskade teman som frihet, ansvar och det mänskliga tillståndets absurditet. Sartre betonade att människan är “fördömd att vara fri”, det vill säga ansvarig för sina val och sitt liv.

 • Land: Frankrike
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1905–1980 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Existensen föregår essensen.”

8. Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir, en fransk filosof och feminist, var en ledande figur inom existentialism och feminism. Hennes mest berömda verk, “Det andra könet”, utforskar kvinnans underordning och formulerar grunden för modern feministisk teori. De Beauvoir undersökte relationen mellan kön, identitet och frihet.

 • Land: Frankrike
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1908–1986 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Man föds inte till kvinna, man blir det.”

9. Albert Camus

Albert Camus var en fransk-algerisk filosof, författare och journalist, känd för sin filosofi om absurdismen. Camus utforskade människans försök att finna mening i en till synes meningslös värld. Hans verk som “Främlingen” och “Myten om Sisyfos” betonar behovet av att omfamna livet trots dess absurditet.

 • Land: Frankrike / Algeriet
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1913–1960 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Den enda seriösa filosofiska frågan är självmordet.”

10. Hannah Arendt

Hannah Arendt var en tysk-amerikansk politisk teoretiker och filosof känd för sina arbeten om totalitarism, makt, demokrati och människans villkor. Hennes analys av “ondskans banalitet”, myntad under rättegången mot Adolf Eichmann, har gett djupgående insikter i moderna former av ondska och auktoritet.

 • Land: Tyskland / USA
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1906–1975 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Ondskans banalitet.”

11. Michel Foucault

Michel Foucault var en fransk filosof och socialteoretiker, mest känd för sina kritiska studier av sociala institutioner och hans utveckling av konceptet om maktrelationer. Foucault utforskade hur makt påverkar kunskap, samhället och individens självförståelse. Hans verk som “Övervakning och straff” och “Viljan att veta” har haft stort inflytande på samtida socialteori.

 • Land: Frankrike
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1926–1984 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Makt producerar; den producerar verkligheten; den producerar domäner av objekt och ritualer av sanning.”

12. Maurice Merleau-Ponty

Maurice Merleau-Ponty var en fransk filosof mest känd för sina bidrag till fenomenologi och hans utforskande av perceptionens roll i förståelsen av världen. Han betonade kroppens betydelse i vårt förhållande till världen och kritiserade den traditionella dualismen mellan sinne och kropp. Hans arbete lägger stor vikt vid den mänskliga erfarenhetens sensoriska och kroppsliga aspekter.

 • Land: Frankrike
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1908–1961 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Världen är inte vad jag tänker, utan vad jag lever genom.”

13. Bertrand Russell

Bertrand Russell var en brittisk filosof, logiker och samhällskritiker, känd för sitt arbete inom matematisk logik och hans pacifistiska aktivism. Russell var också en av de ledande gestalterna i analytisk filosofi. Hans breda arbete spänner över många områden, inklusive matematik, utbildning, historia och religiös skepticism.

 • Land: Storbritannien
 • Era: Modern tid
 • Tid: 1872–1970 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Det enda jag är säker på är att jag inte är helt säker på något.”

14. Jürgen Habermas

Jürgen Habermas är en tysk filosof och sociolog, känd för sina teorier om kommunikativ handling och den offentliga sfärens struktur. Han har starkt påverkat samtida tänkande kring demokrati, lag och den moderna staten. Habermas arbetar med frågor om rationalitet, samhällsintegration och kapitalismens kritik.

 • Land: Tyskland
 • Era: Modern tid / Nutid
 • Tid: Född 1929
 • Kändaste citat: “Demokrati existerar där människor tror på den och inte mer än så.”

15. Noam Chomsky

Noam Chomsky är en amerikansk lingvist, filosof och politisk aktivist, känd för sina genomgripande kritiker av media, amerikansk utrikespolitik och kapitalism. Han är även grundare av den moderna lingvistiken och har djupgående påverkat studiet av språk och sinnet.

 • Land: USA
 • Era: Modern tid / Nutid
 • Tid: Född 1928
 • Kändaste citat: “Den intelligenta minoriteten i samhället förstår att ett samhälle utan någon form av organiserat våld skulle vara ett mycket bättre ställe att leva i.”

16. Judith Butler

Judith Butler är en amerikansk filosof och genusvetare, känd för sitt arbete om könsperformativitet och identitetspolitik. Hennes teorier har revolutionerat synen på kön, sexualitet och maktrelationer. Butlers arbete utmanar traditionella kategorier och erbjuder nya sätt att tänka kring identitet och samhällsnormer.

 • Land: USA
 • Era: Modern tid / Nutid
 • Tid: Född 1956
 • Kändaste citat: “Kön är en sorts imitation som blir verklig.”

9 kända nutida filosofer

Nutida filosofer som Judith Butler och Cornel West adresserar aktuella frågor om identitet, makt och sociala strukturer. Deras tänkande ger värdefulla insikter i hur vi navigerar i en värld präglad av globalisering och teknologiska förändringar.

1. Slavoj Žižek

Slavoj Žižek är en slovensk filosof och kulturkritiker, känd för sitt arbete inom psykoanalys, marxism och filmkritik. Žižek är en provokativ tänkare som ofta utforskar och ifrågasätter moderna politiska ideologier, populärkultur och universella mänskliga rättigheter. Hans analytiska stil blandar hög och låg kultur för att undersöka samtida sociala och politiska frågor.

 • Land: Slovenien
 • Era: Nutid
 • Tid: Född 1949
 • Kändaste citat: “Det finns inga katastrofer, bara möjligheter. Och, faktiskt, inga möjligheter, bara katastrofer.”

2. Peter Singer

Peter Singer är en australisk filosof mest känd för sitt arbete inom bioetik och hans radikala syn på djurättigheter. Han är en ledande företrädare för effektiv altruism, en rörelse som uppmanar till att använda vetenskapliga metoder för att maximera gottgörandet av mänskliga handlingar. Singers verk, såsom “Animal Liberation”, har påverkat både akademisk debatt och offentlig politik angående etiska överväganden kring djur.

 • Land: Australien
 • Era: Nutid
 • Tid: Född 1946
 • Kändaste citat: “Alla djur är lika.”

3. Martha Nussbaum

Martha Nussbaum är en amerikansk filosof med en bred akademisk verksamhet inriktad på politisk filosofi, etik och antikens filosofi. Hon är känd för sin utveckling av “Capability Approach”, ett teoretiskt ramverk som framhäver varje individs förmåga att uppnå livsmöjligheter som kriterium för social rättvisa. Nussbaum har skrivit om mänsklig utveckling, feminism och rättvisa och har haft stor inverkan på humanistiska och politiska vetenskaper.

 • Land: USA
 • Era: Nutid
 • Tid: Född 1947
 • Kändaste citat: “Vi är de djur som älskar och behöver kärlek.”

4. Daniel Dennett

Daniel Dennett är en amerikansk filosof och författare, känd för sitt arbete inom medvetandets filosofi, kognitionsvetenskap och evolutionsteori. Dennett är en ledande figur inom studiet av det mänskliga sinnet och är känd för att utforska idéer om fri vilja, medvetande och de filosofiska aspekterna av AI (artificiell intelligens).

 • Land: USA
 • Era: Nutid
 • Tid: Född 1942
 • Kändaste citat: “Det finns ingenting speciellt med medvetande.”

4. Richard Rorty

Richard Rorty var en amerikansk filosof som var känd för sin oortodoxa syn på filosofi och sin kritik av traditionen inom analytisk filosofi. Han förespråkade en pragmatisk syn på sanningen och argumenterade för att sanningen är mer ett verktyg för att uppnå mänskliga mål än en absolut spegling av verkligheten. Rortys verk utforskar postmodernism, litteratur, politik och etik.

 • Land: USA
 • Era: Nutid
 • Tid: 1931–2007 e.Kr.
 • Kändaste citat: “Sanningen är det som är bäst för oss att tro.”

5. Alain Badiou

Alain Badiou är en fransk filosof, känd för att kombinera matematik, politik, och metafysik i sitt tänkande. Han har framträtt som en viktig röst inom kontinental filosofi och är känd för sina teorier om sanning och händelse, där han argumenterar för potentialen av radikala omvandlingar i samhället. Badiou står fast vid idén om universalitet och sanningens transcendentala natur.

 • Land: Frankrike
 • Era: Nutid
 • Tid: Född 1937
 • Kändaste citat: “Sanningen är inte att avslöja, den är att uppfinna.”

6. Giorgio Agamben

Giorgio Agamben är en italiensk filosof vars arbete sträcker sig över ämnen som teologi, litteratur, och särskilt politisk teori. Han är mest känd för sitt arbete kring begreppet “undantagstillstånd”, där han utforskar hur stater använder kriser som ett medel för att förstärka makten. Agambens arbete är kritiskt till moderna demokratiers förmåga att hantera medborgerliga friheter.

 • Land: Italien
 • Era: Nutid
 • Tid: Född 1942
 • Kändaste citat: “Undantagstillståndet är inte en speciell sorts lag (som alla undantagslagar) utan ett utrymme fri från lag.”

7. Julia Kristeva

Julia Kristeva är en bulgarisk-fransk filosof, psykoanalytiker och författare, känd för sitt arbete inom lingvistik, analys av kultur och litteratur, samt feministisk teori. Kristeva har utforskat komplexiteten i identitet och främmandegöring med ett särskilt fokus på språkets makt att forma mänsklig erfarenhet och subjektivitet.

 • Land: Frankrike / Bulgarien
 • Era: Nutid
 • Tid: Född 1941
 • Kändaste citat: “Språket är ett både destruktivt och skapande, våldsamt och samlingsaktigt fenomen.”

8. Seyla Benhabib

Seyla Benhabib är en turkisk-amerikansk filosof som har gjort viktiga bidrag till samtida politisk teori och feministisk teori. Hon har arbetat med frågor om medborgarskap, mänskliga rättigheter och demokrati i en globaliserad värld. Benhabibs arbete utforskar gränsen mellan universella rättigheter och kulturell mångfald.

 • Land: USA / Turkiet
 • Era: Nutid
 • Tid: Född 1950
 • Kändaste citat: “Vi måste tänka på rättigheter och juridiska gränser i termer av deras funktionella roll i skapandet av mänskliga möjligheter.”

9. Cornel West

Cornel West är en amerikansk filosof, politisk aktivist och social kritiker som är känd för sitt arbete om ras, klass, och rättvisa i Amerika. West kombinerar element av kristen filosofi, pragmatism, och marxism i sitt tänkande. Han är en framstående kritiker av amerikansk socialpolitik och har varit en inflytelserik röst i samtida debatter om ras och rättvisa.

 • Land: USA
 • Era: Nutid
 • Tid: Född 1953
 • Kändaste citat: “Rättvisa är vad kärlek ser ut i offentligheten.”

Listan på världens 20 smartaste hundraser 2024

HundrasGrupp
1.Border collieVallning
2.PudelIcke-Sport
3.Tysk schäferhundVallning
4.Golden retrieverSport
5.Dobermann pinscherArbete
6.Shetland sheepdogVallning
7.Labrador retrieverSport
8.Papillon-
9.RottweilerArbete
10.Australiensisk cattle dogVallning
11.Pembroke welsh corgiVallning
12.DvärgschnauzerTerrier
13.Engelsk springer spanielSport
14.Belgisk tervurenVallning
15.SchipperkeIcke-Sport
16.CollieVallning
17.Tysk shorthaired pointerSport
18.Standard schnauzerArbete
19.BretagneSport
20.Cocker spanielSport

Källor

Forbes.com – (Information hämtad 10 april 2024)

Total
0
Shares
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like