Populära listor

Redaktörer

Anton har över 15 års erfarenhet av att skriva och publicera innehåll…
Noah har arbetat som redaktör online i flera år. Han är ansvarig över…

Om oss

Välkommen till Topplistorna.se!
Majoriteten av våra listor är faktagranskade men vi blandar innehållet med topplistor utefter våra egna åsikter och tycke. Artiklar som är faktagranskade är tydligt uppmärkta så du vet vad som grundas på fakta eller inte.
Gör som många andra och hänvisa till oss som er trovärdiga faktakälla genom att länka till våra listor.

Europas farligaste städer

Europas 15 farligaste städer 2024 – (Topplista)

Europa, med sin komplexa historia och kulturella mångfald, är hem för några av världens mest dynamiska städer. I listan över Europas 15 farligaste städer 2024 framkommer en mångfacetterad bild av kontinentens urbaniseringsutmaningar. Denna lista ger inte bara insikt i säkerhetsaspekter i olika städer utan reflekterar också de socioekonomiska och historiska faktorer som formar upplevelsen och uppfattningen av brottslighet över hela Europa.

Den här topplistan är faktabaserad

Artikeln är faktagranskad och publicerad av:

15. Malmö, Sverige

Malmö, en av Sveriges största städer, har ett brottsindex på 55.7. Staden är känd för sin mångkulturalism och innovation, men brottslighet är ett växande problem, särskilt i vissa områden och bland ungdomar.

Hur står sig Malmö mot andra farliga och utsatta städer i Sverige ut? Vi har valt att besvara den frågan genom att skapa en separat artikel som listar de Sveriges farligaste städer.

 • Brottsindex: 55.7
 • Säkerhetsindex: 44.3
 • Bekymmer: Ungdomsbrottslighet och sociala spänningar, särskilt i vissa stadsdelar.

14. Athen, Grekland

Athen, Greklands huvudstad, har ett brottsindex på 55.9. Staden är fylld av historia och kultur men kämpar med ekonomiska utmaningar och brottslighet, särskilt i centrala och nedgångna områden.

 • Brottsindex: 55.9
 • Säkerhetsindex: 44.1
 • Bekymmer: Brottslighet i centrala delar och ekonomiska svårigheter.

13. Paris, Frankrike

Paris, världens kanske mest kända stad, har ett brottsindex på 56.9. Trots sin globala dragningskraft och skönhet, är brottslighet och säkerhet stora bekymmer, särskilt i turistområden och vissa förorter.

 • Brottsindex: 56.9
 • Säkerhetsindex: 43.1
 • Bekymmer: Brott riktade mot turister och brottslighet i förorterna.

12. Grenoble, Frankrike

Grenoble, en stad omgiven av berg i sydöstra Frankrike, har ett brottsindex på 57.4. Staden är känd för sin forskning och innovation, men brottslighet, särskilt i vissa områden, är ett växande problem.

 • Brottsindex: 57.4
 • Säkerhetsindex: 42.6
 • Bekymmer: Ökad brottslighet i vissa stadsdelar och sociala frågor.

11. Minsk, Vitryssland

Minsk, huvudstaden i Vitryssland, har ett brottsindex på 57.7. Staden upplever en blandning av traditionellt och modernt liv men har utmaningar med brottslighet, särskilt i stadscentrum.

 • Brottsindex: 57.7
 • Säkerhetsindex: 42.3
 • Bekymmer: Brott i stadskärnan och politiska spänningar.

10. Nice, Frankrike

Nice, en känd turistdestination längs den franska Rivieran, har ett brottsindex på 60.1. Staden kämpar med problem relaterade till turism och brottslighet, vilket påverkar både lokalbefolkningen och besökarna.

 • Brottsindex: 60.1
 • Säkerhetsindex: 39.9
 • Bekymmer: Turistrelaterad brottslighet och småbrottslighet.

9. Liege, Belgien

Liege, en historisk stad i Belgien, har en blandning av industriellt arv och modern dynamik. Med ett brottsindex på 60.4, står staden inför utmaningar med brottslighet, vilket påverkar såväl invånare som besökare.

 • Brottsindex: 60.4
 • Säkerhetsindex: 39.6
 • Bekymmer: Urban brottslighet och ekonomiska problem.

8. Montpellier, Frankrike

Montpellier, belägen i södra Frankrike, är en livlig universitetsstad känd för sin rika kultur och arkitektur. Staden har ett brottsindex på 60.5, vilket antyder att brottslighet är ett växande problem, särskilt i vissa områden.

 • Brottsindex: 60.5
 • Säkerhetsindex: 39.5
 • Bekymmer: Växande urban brottslighet och sociala utmaningar.

7. Naples, Italien

Naples, beläget i skuggan av Vesuvius, är känt för sin rika historia och som pizzans födelsestad. Med sitt brottsindex på 61.7, står det klart att staden kämpar med utmaningar relaterade till brottslighet.

Dessa problem påverkar både lokalbefolkningen och de många turister som besöker staden för dess unika kultur och vackra landskap.

 • Brottsindex: 61.7
 • Säkerhetsindex: 38.3
 • Bekymmer: Utmaningar med organiserad brottslighet, särskilt i vissa områden av staden, och småskalig brottslighet som påverkar turister.

6. Birmingham, Storbritannien

Birmingham, en av Storbritanniens största städer, är känd för sin industriella arv. Staden har ett brottsindex på 62.6, vilket indikerar utmaningar med brottslighet i dess mångfaldiga och dynamiska samhälle.

 • Brottsindex: 62.6
 • Säkerhetsindex: 37.4
 • Bekymmer: Ökad brottslighet i samband med ekonomiska och sociala frågor.

5. Nantes, Frankrike

Nantes, en historisk stad vid Loirefloden i västra Frankrike, har trots sin kulturella rikedom ett brottsindex på 62.9. Detta antyder en utmaning med brottslighet i stadens urbana miljöer.

 • Brottsindex: 62.9
 • Säkerhetsindex: 37.1
 • Bekymmer: Urban brottslighet och sociala utmaningar är framträdande.

4. Coventry, Storbritannien

Coventry, belägen i hjärtat av England, är känd för sin historia och moderna universitet. Staden har dock ett oroväckande brottsindex på 63.6, vilket speglar sociala utmaningar och brottsproblem.

 • Brottsindex: 63.6
 • Säkerhetsindex: 36.4
 • Bekymmer: Sociala spänningar och ekonomiska problem bidrar till brottsligheten.

3. Catania, Italien

Catania, belägen på Siciliens östkust, är känd för sin rika kultur och historia. Men staden har också ett brottsindex på 63.9, vilket pekar på utmaningar med brottslighet, särskilt relaterat till den organiserade brottsligheten.

 • Brottsindex: 63.9
 • Säkerhetsindex: 36.1
 • Bekymmer: Organiserad brottslighet och relaterade brott är framträdande.

2. Marseille, Frankrike

Marseille är Frankrikes näst största stad och är en viktig hamnstad vid Medelhavet. Trots sin charm och historia, återspeglas stadens brottsproblem i ett brottsindex på 64.7, vilket indikerar utmaningar med brottslighet.

 • Brottsindex: 64.7
 • Säkerhetsindex: 35.3
 • Bekymmer: Problem med organiserad brottslighet och drogrelaterade brott.

1. Bradford, Storbritannien

Bradford i Storbritannien toppar listan med det högsta brottsindexet i Europa enligt Numbeo, med en skrämmande siffra på 69.2. Staden, belägen i West Yorkshire, är känd för sin rika industrihistoria men kämpar nu med sociala och ekonomiska utmaningar.

 • Brottsindex: 69.2
 • Säkerhetsindex: 30.8
 • Bekymmer: Sociala och ekonomiska problem bidrar till hög brottslighet.

Vi rekommenderar att läsa vidare om:

StadBrottsindexSäkerhetsindex
1.Bradford, United Kingdom69.230.8
2.Marseille, France64.735.3
3.Catania, Italy63.936.1
4.Coventry, United Kingdom63.636.4
5.Nantes, France62.937.1
6.Birmingham, United Kingdom62.637.4
7.Naples, Italy61.738.3
8.Montpellier, France60.539.5
9.Liege, Belgium60.439.6
10.Nice, France60.139.9
11.Minsk, Belarus57.742.3
12.Grenoble, France57.442.6
13.Paris, France56.943.1
14.Athens, Greece55.944.1
15.Malmo, Sweden55.744.3

Hur beräknas brottsindexet i städerna?

För att förstå rankningen av Europas farligaste städer baserat på brottsindex och säkerhetsindex, är det viktigt att granska den metod som används för att samla in och analysera data. Denna data hämtas från undersökningar utförda av besökare på vår webbplats, utformade för att efterlikna vetenskapliga och statliga undersökningar.

Varje svar i undersökningen tilldelas ett värde mellan -2 och +2, där -2 representerar en starkt negativ uppfattning och +2 en starkt positiv. Denna skalning syftar till att fånga respondenternas upplevelser och uppfattningar om brottslighet i deras stad.

För att garantera noggrannhet och relevans i data, implementeras omfattande filtreringsåtgärder. Dessa inkluderar algoritmer som identifierar och utesluter spam-liknande beteenden från beräkningarna. Detta säkerställer att endast autentiska och trovärdiga data bidrar till indexet, vilket bibehåller dess integritet och tillförlitlighet.

Presentation och tolkningsbarhet

För att göra resultaten mer tillgängliga och jämförbara, omvandlas datan till en skala från 0 till 100. Detta förenklar tolkningen och möjliggör tydligare jämförelser mellan olika städer och regioner.

Uppdatering och val av städer

Indexet uppdateras kontinuerligt med data som är upp till 36 månader gammal. Städer väljs för inkludering baserat på ett minimum av bidrag för att säkerställa statistisk signifikans. Vårt halvårsindex, som uppdateras två gånger per år, integrerar nya data med historiska data för en bredare översikt.

Bedömning av brotts- och säkerhetsindex

Brottsindexet bedömer den totala nivån av brottslighet i en stad eller ett land. Ett index under 20 anses vara mycket lågt, mellan 20 och 40 lågt, mellan 40 och 60 måttligt, mellan 60 och 80 högt och över 80 mycket högt. Säkerhetsindexet fungerar som en motsats till brottsindexet; en hög siffra indikerar hög säkerhet.

För att beräkna brottsindexet tas följande i beaktande:

 • Allmän uppfattning om brottsnivåer: Detta inkluderar respondenternas generella syn på brottsligheten i deras stad.
 • Upplevd säkerhet: Svar om hur säkra individer känner sig när de går utomhus, både dag- och nattetid.
 • Specifika brottsbekymmer: Frågor rörande oro för muggning, rån, bilstölder, fysiska attacker från främlingar, trakasserier i offentliga miljöer, och diskriminering baserat på hudfärg, etnicitet, kön eller religion.
 • Egendomsbrott: Bedömning av omfattningen av brott relaterade till egendom, såsom inbrott, stölder och vandalism.
 • Våldsbrott: Uppfattningar kring våldsbrott, inklusive misshandel, mord och sexuella övergrepp.

Jämförelse med regeringsstatistik

Det är viktigt att notera att brottsindexet från Numbeo bygger på användarbidrag och uppfattningar, vilket kan skilja sig från officiella statliga statistik. Indexet fungerar som ett jämförelseverktyg för att bedöma den relativa säkerheten i olika städer, hjälper individer att fatta välgrundade beslut och ger insikt i brottslandskapet på olika platser.

Trots att indexet ger värdefull insikt, är det viktigt att komma ihåg att det kan finnas skillnader jämfört med regeringens statistik. Statliga data baseras ofta på rapporterade brott per capita, vilket är särskilt användbart för jämförelser inom ett land men kan vara mindre lämpligt för internationella jämförelser. 

Det beror på att rapporteringsfrekvensen och datainsamlingsmetoder kan skilja sig avsevärt mellan olika länder.

Vissa länder kan ha högre benägenhet att rapportera brott, medan andra kan ha statistik som är påverkad av institutionella bias eller brist på resurser för noggrann datainsamling.

Vanliga frågor (FAQ)

Bradford i Storbritannien har det högsta brottsindexet i Europa 2023 enligt Numbeos Crime Index.

Brottsbelastningen varierar mellan städer, men vissa södra europeiska städer som Marseille och Naples rankas högt på brottsindex.

Faktorer som påverkar en stads placering inkluderar uppfattningar om allmän brottslighet, säkerhet, egendomsbrott och våldsbrott.

Brottsindexet kan användas för att jämföra uppfattad säkerhet mellan olika städer men bör kompletteras med ytterligare information för landsomfattande jämförelser.

Malmö är en av de svenska städerna som rankas relativt högt på Europas brottsindex 2023 enligt Numbeo.

Numbeos brottsindex uppdateras halvårsvis med data som är upp till 36 månader gamla, för att ge en aktuell bild av brottsligheten.

De tre farligaste städerna i Europa enligt Numbeos index 2023 är Bradford, Marseille och Catania.

Källor

 • numbeo.com(Information hämtad 19 December 2023)
Total
0
Shares
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like